Služby k dodávanému materiálu

K námi dodávanému materiálu zajistíme i…

Certifikace

 • k dodanému materiálu certifikát dle EN10204 – 3.1
 • zajišťování certifikátu dle EN10204 – 3.2 s přejímkou
 • naše společnost je certifikována na přenos značení pro použití na tlaková zařízení dle směrnice 2014/68/EU (dříve PED 97/23/EC)

Zkoušky a testování materiálu

 • mechanické a chemické zkoušení v autorizované laboratoři
 • kapilární defektoskopické zkoušky (PT), měření tvrdosti (HB) a vizuální metoda (VT)
 • spektrální analýza materiálů

Povrchové úpravy

 • tryskání
 • žárové zinkování
 • galvanické (elektrolytické) zinkování
 • práškové lakování
 • eloxování hliníku
 • spektrální analýza materiálu

Ochranné prostředky pro další manipulaci s materiálem

 • po domluvě se zákazníkem zajistíme pro dodávaný materiál krytky proti poškození při další manipulaci a montáži (krytky na hrany tvarovek, trubek, těsnící plochy přírub aj.)

Značení materiálu

 • dle požadavků zákazníka dodávaný materiál označíme (např. dle kusovníku) či zabalíme (dle rozdělení na jednotlivé projekty apod.)
 • díky této službě snížíme personální náročnost při další manipulaci s materiálem

Doprava na místo určení

 • dodání zboží do místa určení, k čemuž využíváme služeb téměř všech na trhu dostupných přepravních společností, případně vlastní nebo smluvní přepravu a to vše za výhodných podmínek